Kalite


KALİTE ANLAYIŞIMIZ

Ürün ve hizmette; dünya standartlarını yakalamak ve müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak kalite anlayışımızdır. Ürünlerimiz hayvanlar üzerinde test edilmemekte, hayvansal içerikli ham madde kullanılmamaktadır. Ürünlerimiz, ekolojik hayata zarar vermemektedir.KALİTE BELGELERİMİZ

ISO 9001 - Uluslararası standartlara uygun olarak idare edilen yönetim anlayışını benimsiyoruz.
ISO 22716 Kozmetik GMP - Hammadde ve ambalaj malzemelerinden başlayarak müşterilerimize ulaşıncaya kadar etkin ve güvenli üretim için tüm şartları sağlıyoruz.
ISO 14001 - Çevre dostuyuz; çevresel atıkların azaltılmasını, iş veriminin arttırılmasını; toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini hedefliyoruz.
OHSAS 18001 - Çalışanlarımıza değer veriyoruz, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı için gerekli tüm koşulları sağlıyoruz.
IFRA - International Fragrance Association ( Uluslararası Koku Birliği )'nin tavsiyelerine uygun olarak Avrupa Birliği standartarında sağlıklı ve güvenli üretim yapıyoruz. Dermatolojik testlerimiz ile güven sağlıyoruz.Kalite Kalite Kalite Kalite Kalite
Kalite Kalite Kalite

').appendTo(a("body")),this.$lightbox=a("#lightbox"),this.$overlay=a("#lightboxOverlay"),this.$outerContainer=this.$lightbox.find(".lb-outerContainer"),this.$container=this.$lightbox.find(".lb-container"),this.$image=this.$lightbox.find(".lb-image"),this.$nav=this.$lightbox.find(".lb-nav"),this.containerPadding={top:parseInt(this.$container.css("padding-top"),10),right:parseInt(this.$container.css("padding-right"),10),bottom:parseInt(this.$container.css("padding-bottom"),10),left:parseInt(this.$container.css("padding-left"),10)},this.imageBorderWidth={top:parseInt(this.$image.css("border-top-width"),10),right:parseInt(this.$image.css("border-right-width"),10),bottom:parseInt(this.$image.css("border-bottom-width"),10),left:parseInt(this.$image.css("border-left-width"),10)},this.$overlay.hide().on("click",function(){return b.end(),!1}),this.$lightbox.hide().on("click",function(c){return"lightbox"===a(c.target).attr("id")&&b.end(),!1}),this.$outerContainer.on("click",function(c){return"lightbox"===a(c.target).attr("id")&&b.end(),!1}),this.$lightbox.find(".lb-prev").on("click",function(){return 0===b.currentImageIndex?b.changeImage(b.album.length-1):b.changeImage(b.currentImageIndex-1),!1}),this.$lightbox.find(".lb-next").on("click",function(){return b.currentImageIndex===b.album.length-1?b.changeImage(0):b.changeImage(b.currentImageIndex+1),!1}),this.$nav.on("mousedown",function(a){3===a.which&&(b.$nav.css("pointer-events","none"),b.$lightbox.one("contextmenu",function(){setTimeout(function(){this.$nav.css("pointer-events","auto")}.bind(b),0)}))}),this.$lightbox.find(".lb-loader, .lb-close").on("click",function(){return b.end(),!1})}},b.prototype.start=function(b){function c(a){d.album.push({alt:a.attr("data-alt"),link:a.attr("href"),title:a.attr("data-title")||a.attr("title")})}var d=this,e=a(window);e.on("resize",a.proxy(this.sizeOverlay,this)),a("select, object, embed").css({visibility:"hidden"}),this.sizeOverlay(),this.album=[];var f,g=0,h=b.attr("data-lightbox");if(h){f=a(b.prop("tagName")+'[data-lightbox="'+h+'"]');for(var i=0;ii||e.height>h)&&(e.width/i>e.height/h?(g=i,f=parseInt(e.height/(e.width/g),10),d.width(g),d.height(f)):(f=h,g=parseInt(e.width/(e.height/f),10),d.width(g),d.height(f)))),c.sizeContainer(d.width(),d.height())},e.src=this.album[b].link,this.currentImageIndex=b},b.prototype.sizeOverlay=function(){this.$overlay.width(a(document).width()).height(a(document).height())},b.prototype.sizeContainer=function(a,b){function c(){d.$lightbox.find(".lb-dataContainer").width(g),d.$lightbox.find(".lb-prevLink").height(h),d.$lightbox.find(".lb-nextLink").height(h),d.showImage()}var d=this,e=this.$outerContainer.outerWidth(),f=this.$outerContainer.outerHeight(),g=a+this.containerPadding.left+this.containerPadding.right+this.imageBorderWidth.left+this.imageBorderWidth.right,h=b+this.containerPadding.top+this.containerPadding.bottom+this.imageBorderWidth.top+this.imageBorderWidth.bottom;e!==g||f!==h?this.$outerContainer.animate({width:g,height:h},this.options.resizeDuration,"swing",function(){c()}):c()},b.prototype.showImage=function(){this.$lightbox.find(".lb-loader").stop(!0).hide(),this.$lightbox.find(".lb-image").fadeIn(this.options.imageFadeDuration),this.updateNav(),this.updateDetails(),this.preloadNeighboringImages(),this.enableKeyboardNav()},b.prototype.updateNav=function(){var a=!1;try{document.createEvent("TouchEvent"),a=!!this.options.alwaysShowNavOnTouchDevices}catch(a){}this.$lightbox.find(".lb-nav").show(),this.album.length>1&&(this.options.wrapAround?(a&&this.$lightbox.find(".lb-prev, .lb-next").css("opacity","1"),this.$lightbox.find(".lb-prev, .lb-next").show()):(this.currentImageIndex>0&&(this.$lightbox.find(".lb-prev").show(),a&&this.$lightbox.find(".lb-prev").css("opacity","1")),this.currentImageIndex1&&this.options.showImageNumberLabel){var d=this.imageCountLabel(this.currentImageIndex+1,this.album.length);this.$lightbox.find(".lb-number").text(d).fadeIn("fast")}else this.$lightbox.find(".lb-number").hide();this.$outerContainer.removeClass("animating"),this.$lightbox.find(".lb-dataContainer").fadeIn(this.options.resizeDuration,function(){return b.sizeOverlay()})},b.prototype.preloadNeighboringImages=function(){if(this.album.length>this.currentImageIndex+1){(new Image).src=this.album[this.currentImageIndex+1].link}if(this.currentImageIndex>0){(new Image).src=this.album[this.currentImageIndex-1].link}},b.prototype.enableKeyboardNav=function(){a(document).on("keyup.keyboard",a.proxy(this.keyboardAction,this))},b.prototype.disableKeyboardNav=function(){a(document).off(".keyboard")},b.prototype.keyboardAction=function(a){var b=a.keyCode,c=String.fromCharCode(b).toLowerCase();27===b||c.match(/x|o|c/)?this.end():"p"===c||37===b?0!==this.currentImageIndex?this.changeImage(this.currentImageIndex-1):this.options.wrapAround&&this.album.length>1&&this.changeImage(this.album.length-1):"n"!==c&&39!==b||(this.currentImageIndex!==this.album.length-1?this.changeImage(this.currentImageIndex+1):this.options.wrapAround&&this.album.length>1&&this.changeImage(0))},b.prototype.end=function(){this.disableKeyboardNav(),a(window).off("resize",this.sizeOverlay),this.$lightbox.fadeOut(this.options.fadeDuration),this.$overlay.fadeOut(this.options.fadeDuration),a("select, object, embed").css({visibility:"visible"}),this.options.disableScrolling&&a("html").removeClass("lb-disable-scrolling")},new b}); //# sourceMappingURL=lightbox-plus-jquery.min.map // ]]>